Eusko Jaurlaritza

Jabari Publikoko kontsultak eta txostenak

Tratamendu-arduraduna

Jabari Publikoaren Kudeaketarako Zuzendaritza, Uraren Euskal Agentzia
Orio, 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945011700 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Uraren Euskal Agentziak pertsona fisikoengandik edo juridikoengandik jasotzen dituen kontsultak eta txostenak kudeatzea, arlo hauetan jabari publiko hidraulikoaren, itsas-lehorreko jabari publikoaren eta itsas-lehorreko babeseko zortasun-eremuaren barneko jarduketak eta obrak, eta horiei loturiko zerrendetakoak. EAEko hondakin-uren isurketak eta lurrazaleko eta lurpeko uren aprobetxamenduak. Uren Legearen Testu Bategineko 25.4 artikulua betez, txostenak egitea, Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren, Kantauriko eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta Uraren Euskal Agentziaren arteko 2015eko abenduaren 23ko lankidetza-hitzarmenaren arabera. Horren bidez, zenbait jarduera agintzen dira, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldeko erkidegoarteko arroetako jabari publiko hidraulikoaren arloan.

Oinarri juridikoa

  • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
  • - 1/2006 Legea, ekainaren 23koa, urena.
  • - 1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Uren Legearen testu bategina onartzekoa.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

  • Prozedura horietan interesa duten pertsonak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

  • Ez da daturik lagatzen

Datuen kategoriak

  • Identifikazio-datuak
  • Gizarte-inguruabarrei buruzko datuak
  • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
  • Merkataritza-informazioari buruzko datuak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1383