Eusko Jaurlaritza

Ibilguak mantentzea eta oneratzea

Tratamendu-arduraduna

Plangintza eta Lanen Zuzendaritza, Uraren Euskal Agentzia
Orio, 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945011700 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Uraren Euskal Agentziak jasotako eta egindako ibilguak mantentzeko eta oneratzeko eskakizunak kudeatzea; balorazio ekonomikoak, balizko kalteenak, etab., beharrezko diren txostenak eta baimenak eskatuta.

Oinarri juridikoa

  • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
  • - 1/2006 Legea, ekainaren 23koa, Urarena.
  • - 1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Uren Legearen testu bategina onartzekoa.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

  • Pertsona fisiko edo juridiko eskatzaileak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

  • Foru Aldundiak
  • Beste administrazio publiko batzuk (udalak, foru-aldundiak); Eusko Jaurlaritza.

Datuen kategoriak

  • Identifikazio-datuak
  • Gizarte-inguruabarrei buruzko datuak
  • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
  • Merkataritza-informazioari buruzko datuak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1379