Eusko Jaurlaritza

Uraren arloan dauden gorabeheren eta ikuskaritzen kudeaketa

Tratamendu-arduraduna

Jabari Publikoaren Kudeaketarako Zuzendaritza, Uraren Euskal Agentzia
Orio, 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945011700 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Uraren Euskal Agentziaren eskumenei loturiko ikuskaritzen kudeaketa egitea eta Uraren Euskal Agentziaren eskumeneko uretara ustez eginiko isurketen edota, oro har, jabari publiko hidraulikoa kaltetzen dutenen gaineko abisuen, gorabeheren edo salaketen erregistroa eta jarraipena egitea, horietatik adierazleak eta balorazioak eratortzeko.

Oinarri juridikoa

  • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
  • - 1/2006 Legea, ekainaren 23koa, Urarena.
  • - 1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Uren Legearen testu bategina onartzekoa.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

  • Ikuskatutako edo gorabeherak eragin dituzten pertsona fisikoak edo juridikoak, hala nola larrialdi-zerbitzuetako, garbiketa-enpresetako eta hondakinen kudeaketako ordezkariak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

  • Foru Aldundiak
  • Udalak; SOS Deiak; Eusko Jaurlaritza ; Konfederazio hidrografikoak ; EAEko Lurralde Historikoetako Batzar Nagusiak ;Eusko Legebiltzarra.

Datuen kategoriak

  • Identifikazio-datuak
  • Gizarte-inguruabarrei buruzko datuak
  • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
  • Merkataritza-informazioari buruzko datuak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1378