Eusko Jaurlaritza

Uraren arloan dauden baimenen eta emakiden kudeaketa

Tratamendu-arduraduna

Jabari Publikoaren Kudeaketarako Zuzendaritza, Uraren Euskal Agentzia
Orio, 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945011700 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Behar diren baimen-espedienteak kudeatzea, obrak eta beste jarduketa batzuk egiteko jabari publiko hidraulikoko esparruetan, zortasun-eremuetan eta ibilguen zaintza-eremuetan, baita EAEren menpeko itsas-lehorreko jabari publikoko babeseko zortasun-eremuan ere. Jabari publiko hidraulikora –erkidegoarteko nahiz erkidego barruko arroetan– eta EAEren mendeko lurretatik itsasora isurketak egiteko behar diren baimen-espedienteen kudeaketa. Jarraipen analitikoa. Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak agindutako txostenak egitea. Isurketen errolda eta inbentarioa. Emakiden eta baimenen espedienteak kudeatzea, EAE barruko arroetan (lurrazalean zein lurpean) ura biltzeko. Administrazio-errekurtsoak. Erantzukizunpeko adierazpenak - Jabari publiko hidraulikoan nabigazio- zein flotazio-jarduketak gauzatzeko. - Jabari publiko hidraulikoan eta horri loturiko zaintza-eremuan kontserbazio-jarduketa txikiak egiteko. - Itsas-lehorreko jabari publikoko zortasun-eremuko eraikinak edo instalazioak konpontzeko, hobetzeko, sendotzeko eta modernizatzeko obretarako.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • - 1/2006 Legea, ekainaren 23koa, Urarena.
 • - 1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Uren Legearen testu bategina onartzekoa.
 • - 22/1988 Legea, uztailaren 28koa, Kostena.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Prozedura horietan interesa duten pertsonak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Foru Aldundiak
 • Interesdun legitimoak
 • Eusko Jaurlaritzako Sailak ; Udalak; Ebroko Konfederazio Hidrografikoa; Kantauriko Ur Konfederazioa ; Ministerio eskudunak ; Ura kudeatzen duten beste erakunde batzuk.

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Gizarte-inguruabarrei buruzko datuak
 • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
 • Merkataritza-informazioari buruzko datuak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1375