Eusko Jaurlaritza

Ekonomia-kudeaketa

Tratamendu-arduraduna

Administrazio eta Zerbitzuen Zuzendaritza, Uraren Euskal Agentzia
Orio, 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945011700 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Uraren Euskal Agentziaren gastuen eta diru-sarreren gaineko informazioa kudeatzea, eta aurrekontua osatu eta kontrolatzea. Ekonomia- eta kontabilitate-kudeaketa.

Oinarri juridikoa

  • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
  • - 2/2017 Legegintzako Dekretua, urriaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

  • Uraren Euskal Agentziaren gastuekin eta diru-sarrerekin erlazionatutako pertsonak eta erakundeak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

  • Foru Aldundiak
  • Ogasun publikoa eta zerga administrazioa
  • Zerga administrazioa (Foru Aldundiak); Eusko Jaurlaritza – Finantzen arloan eskumena duen Zuzendaritza (KEB) ; Eusko Jaurlaritza - Ingurumena; Gaiaren arabera Estatuko Administrazioan eskuduna dena.

Datuen kategoriak

  • Identifikazio-datuak
  • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
  • Merkataritza-informazioari buruzko datuak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1367