Eusko Jaurlaritza

Giza Baliabideen Kudeaketa

Tratamendu-arduraduna

Administrazio eta Zerbitzuen Zuzendaritza, Uraren Euskal Agentzia
Orio, 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945011700 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Erakundeko langileak kudeatzea. Agentziako langileen gaitasunen jarraipena egitea. Langileen prestakuntza-jarduketen jarraipena egitea eta hizkuntza-gaitasunak egiaztatzea. Uraren Euskal Agentziako langileak laneko arriskuen prebentzioan trebatzea Langileen nominen ordainketa kudeatzea. Lanaldiak, lizentziak, baimenak eta oporraldiak betetzearen gaineko kontrola kudeatzea. Administrazio-errekurtsoak. Jarduera sindikalaren kudeaketa.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, interesduna alderdi duen kontratu bat betearazteko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • - Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/1989 Legea.
 • - 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Langileak
 • Uraren Euskal Agentziako Langileak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Bankuak, kutxak eta baserritarren kutxak
 • Foru Aldundiak
 • Aseguru etxeak
 • Ogasun publikoa eta zerga administrazioa
 • Gizarte segurantzaren organismoak
 • Funtzio Publikoa; IMQ (prebentzioko kanpo-zerbitzua); HAEE; ITZARRI; Lanbide; Eusko -Jaurlaritza - Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza; Banku-erakundeak (nominen ordainketa)

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Arau-hausteei buruzko datuak
 • Ezaugarri pertsonalak
 • Datu akademikoak eta profesionalak
 • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Sindikatu-afiliazioa
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1365