Eusko Jaurlaritza

Joko eta ikuskizunetako zehapenak

Tratamendu-arduraduna

Joko eta Ikuskizun Zuzendaritza, Segurtasun Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Joko eta ikuskizunen arloan aplikatu beharreko araudia urratzearen ondoriozko zehapen-prozedurak izapidetzea, horien jarraipena egitea eta ebaztea.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 4/1991 Legea, azaroaren 8koa, Euskal Herriko Autonomi Elkartean jokoa arautzekoa 10/2015 Legea, abenduaren 23koa, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jarduerena.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Herritarrak
 • Legeko ordezkariak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Bankuak, kutxak eta baserritarren kutxak
 • Interesdun legitimoak
 • Toki administrazioko beste organo batzuk

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Arau-hausteei buruzko datuak
 • Adingabeak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1353