Eusko Jaurlaritza

COVID-19.EUS App-aren kudeaketa

Tratamendu-arduraduna

Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza, Osasun Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

COVID-19k eragindako pandemiaren hedapena kontrolatzea, ERABILTZAILEAREN eta/edo hirugarrenen bizitzarako funtsezko interesa babesteko eta babesteko. COVID-19ri buruzko informazioa eskaintzea, une bakoitzeko prebentzio- eta ebaluazio-neurriei buruzko jakinarazpenak aplikazioaren bidez bidaltzea barne. Autoebaluazioan jakinarazitako sintomak aztertzea, COVID-19k balizko kasu positibo baten probabilitateari buruzko ebidentzia berriekin eguneratuta. App-ak sentikorra izan nahi du, balizko kutsatzeen tasa handituko duten negatibo faltsuak saihesteko, eta sistema 1etik beherako R0 tasan eta ahalik eta 0tik gertuen egotea. Proba diagnostikorako hitzordua kudeatzea, eta, bitartean, patologia eragin dezaketen sintomak dituzten kasuetan, osasun-sistemarekin kontaktua erraztea. Datu osagarriak ezagutzea, hala nola sintomak hasten direnetik patologiak irauten duen bitartean, zenbat pertsona egongo diren kalkulatzen laguntzea (datu horiek lagungarri izango dira, inoiz ez osasun-sistema ordezkatzeko) Eremu geografikoaren arabera kutsatuta egon daitezke Kutsatuta egon daitezke, nahiz eta sintomarik ez izan. Etxez etxeko berrogeialdian dauden pertsonak, eremu geografikoen arabera Patologia eremu geografikoaren arabera gainditu duten pertsonak Osasun-sistemari kasuak identifikatzen laguntzea, ospitaleratzea behar ez duten kasu arin edo moderatuetan. GPS lokalizazioko datuak erabiliko dira, erabat anonimizatuta, ERABILTZAILEA nondik ibili den antzemateko, izurritea transmititzeko bektore bat ezarri ahal izateko. Datu horiek bereiziko dira identifikazio-datuetatik eta izaera kliniko-asistentzialekoetatik. Datu hori ez da inola ere erabiliko erabiltzailea bere etxean dagoela zehazteko

Oinarri juridikoa

 • Interesdunaren adostasuna.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interesdunaren edo beste pertsona fisikoaren nahitaezko interesak babesteko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 33/2011 Legea, urriaren 4koa, Osasun Publikoari buruzkoa.
 • 3/1986 Lege Organikoa, apirilaren 14koa, Osasun Publikoaren Arloko Neurri Bereziei buruzkoa.
 • 41/2002 Legea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomia eta informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrak arautzen dituena.
 • 14/1986 Lege Orokorra, apirilaren 25ekoa, Osasunari buruzkoa.
 • 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.
 • 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena.

Gordetzeko epea

urte

Interesdun taldeak

 • Herritarrak
 • Gaixoak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Osasun entitateak
 • Estatuko Administrazioko beste organo batzuk
 • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk
 • Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua, Osasuneko Ministerioa eta positibo eman dutenen kontaktuak

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Ezaugarri pertsonalak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1351