Eusko Jaurlaritza

Dokumentuen erregistroak eta irteerak

Tratamendu-arduraduna

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia
Academia de Arkaute01192Vitoria-Gasteiz (Arkaute)Araba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Dokumentazioaren sarrerak eta irteerak erregistratzea eta kudeatzea, paperean nahiz telematikoki. Azterlanak eta estatistikak egitea.

Oinarri juridikoa

  • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
  • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

  • PLEAri zuzendutako idazkiak aurkezten dituzten pertsonak (edo haien ordezkariak), edo PLEAren komunikazioak jasotzen dituztenak. Beste adm pub batzuei zuzendutako idazkiak PLEAren erregistroan aurkezten dituzten pertsonak (edo haien ordezkariak).

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

  • Estatuko Administrazioko beste organo batzuk
  • Toki administrazioko beste organo batzuk
  • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk
  • Eskabidea zein administrazio-organori zuzentzen zaion (39/2015 Legearen 16.artikuluan ezarritakoaren arabera)

Datuen kategoriak

  • Identifikazio-datuak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1343