Eusko Jaurlaritza

Hautaketa-prozesuak

Tratamendu-arduraduna

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia
Academia de Arkaute01192Vitoria-Gasteiz (Arkaute)Araba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Euskadiko segurtasun publikoaren sistemaren barruko organo eta zerbitzuetako langileen, segurtasun-zerbitzu pribatuen eta herritarren segurtasuna lortzera bideratutako gainerako zerbitzuen hautaketa-prozesuak kudeatzea eta horien jarraipena egitea, bai eta segurtasun publikoko zerbitzukoak izan gabe interes profesionala duten edo horien garapenean eragina duten beste pertsona batzuenak ere. Aldi baterako pasahitza, identifikazio-bide gisa, NANean eta erabiltzaileak ezarritako pasahitzean oinarrituta, hautaketa-prozesuetan alta ematean. Eskatzaileari hautaketa-prozesuaren berri ematea. Azterlanak eta estatistikak egitea.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legea onartzen duena.
 • 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa.
 • 15/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Segurtasun Publikoko Sistema Antolatzen duena.
 • 1/2020 LEGEGINTZAKO DEKRETUA, uztailaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bategina onartzen duena.
 • 315/1994 Dekretua, uztailaren 19koa, Euskal Herriko Polizia hautatzeko eta prestatzeko araudia onartzen duena.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Hautaketa-prozesuan parte hartu nahi duen edozein pertsona.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Toki administrazioko beste organo batzuk
 • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk
 • Funtzio Publikoko Zuzendaritza. EAEko beste enpresa eta Administrazioak hautapen prozesuko helburuak bete ahal izateko

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Ezaugarri pertsonalak
 • Datu akademikoak eta profesionalak
 • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1341