Eusko Jaurlaritza

Prestakuntza akademikoa

Tratamendu-arduraduna

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia
Academia de Arkaute01192Vitoria-Gasteiz (Arkaute)Araba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Euskadiko eta beste lurralde batzuetako segurtasun publikoaren sisteman sartuta dauden organo eta zerbitzuetako, segurtasun-zerbitzu pribatuetako eta herritarren segurtasuna bermatzen duten gainerako zerbitzuetako langileak prestatzeko eta hobetzeko ikastaroen plangintza, jarraipena eta kudeaketa, bai eta segurtasun publikoko zerbitzukoak izan gabe interes profesionala duten edo horien garapenean eragiten duten beste pertsona batzuenak ere (eskaeren kudeaketa, bertaratzea kontrolatzea, ziurtagiriak egitea, etab.). Hirugarrenentzako prestakuntza-ekintzak. PLEAn emandako prestakuntza- edo hobekuntza-ikastaroetako laguntzaileei buruzko informazioa erregistratzea eta kudeatzea, baita praktikaldien tutoretzei edo gainbegiratzeari buruzkoa ere. Prestakuntza-ekintzak homologatzeko eskaerak kudeatzea. Azterlanak eta estatistikak egitea.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 15/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Segurtasun Publikoko Sistema Antolatzen duena.
 • 1/2020 LEGEGINTZAKO DEKRETUA, uztailaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bategina onartzen duena.
 • 315/1994 Dekretua, uztailaren 19koa, Euskal Herriko Poliziaren Hautaketa eta Prestakuntza Araudia onartzen duena.
 • 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena.
 • 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Euskad eta beste lurr batzuet seg pu sist sartuta dauden org eta zerbit langil, seg-zerb prib eta herrit segu lortzera bideratutako gainerako zerb, bai eta, seg publ zerb izan gabe ere, int prof duten edo horien garap erag duten beste perts batz ere.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Foru Aldundiak
 • Estatuko Administrazioko beste organo batzuk
 • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk
 • Administrazio Publikoak eta EAE

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Datu akademikoak eta profesionalak
 • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1339