Eusko Jaurlaritza

Pertsonen eskubideenganako arreta

Tratamendu-arduraduna

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Datuak Babesteko Ordezkaria
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018680 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Herritarren eskaerak erantzutea, beren eskubidez baliatzen direnean, erreklamazioetan eta kontsultetan.

Oinarri juridikoa

  • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
  • 2016/679 Erregelamendua (EB), 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

  • Herritarrak
  • Datuen babesaren gaiaren inguruan erreklamazioa aurkezten duten pertsona fisikoak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

  • Datuak Babesteko Euskal Bulegoa

Datuen kategoriak

  • Identifikazio-datuak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1289