Eusko Jaurlaritza

Euskadiko ondarearen zaintza eta babesa

Tratamendu-arduraduna

Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza, Ekonomia eta Ogasuna Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Euskadiko ondarearen ondasunak eta eskubideak babestea eta defendatzea, ondorengoak baliatuta ikuskapenak eta bestelako ikerketa-egintzak; mugarritzeak; jabetzak berreskuratzeko jarduketak; zehatzeko ahala eta kalteak erreklamatzeko eskumena

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 2/2007 LEGEGINTZAKO DEKRETUA, azaroaren 6koa, Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bategina onartzeko dena.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Pertsona fisikoak, pertsona juridikoak ordezkatzen dituztenak, eskubide edo interes legitimoen titularrak edo arau-hauste administratiboak egiten dituztenak barne

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Segurtasun indar eta kidegoak
 • Ogasun publikoa eta zerga administrazioa
 • Interesdun legitimoak
 • Toki administrazioko beste organo batzuk
 • Erregistro publikoak

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Arau-hausteei buruzko datuak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1286