Eusko Jaurlaritza

Hautaketa-prozesuak

Tratamendu-arduraduna

Funtzio Publikoko Zuzendaritza, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Enplegu publikoan sartzeko prozesuak kudeatzea baita Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen langile funtzionarioen eta lan-kontratudunen lanpostuen lekualdatze-lehiaketak eta zerbitzu-eginkizunak kudeatzea. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen lan-poltsak (eraketa, integrazioa eta birbarematzea), aldi baterako lan-eskaintzak eta bitarteko langile funtzionarioen izendapenak eta aldi baterako langile lan-kontradunen kontratazioak kudeatzea.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa.
 • 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duena.
 • 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatuaren Legearen testu bategina onartzen duena.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen hautaketa- eta horniketa-prozesuetan parte-hartzaileak. Lan-poltsak osatzen dituzten pertsonak. Kalifikazio-epaimahaia. Kalifikazio-batzordea.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Sindikatuak eta langile batzordeak
 • Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen da. Lan-poltsetan daudenen datuak eman ahal izango zaizkie Euskal Autonomia Erkidegoko beste herri administrazioei baita sektore publikoko erakundeei ere.

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Ezaugarri pertsonalak
 • Datu akademikoak eta profesionalak
 • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1281