Eusko Jaurlaritza

Giza baliabideak

Tratamendu-arduraduna

Funtzio Publikoko Zuzendaritza, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen langile funtzionarioen eta lan-kontratudunen eskubide indibidualak kudeatzea emandako zerbitzuak, antzinatasuna, maila, ezintasunak, aparteko hobariak, bateragarritasunak, egoera administratiboak, jarduneko zerbitzura itzultzeak, atxikipenak eta erretiroak. Aldi baterako langileen eta langile kargu-publikodunen izendapenak eta kargu-uzteak kudeatzea. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen langile funtzionarioen, langile lan-kontratudunen eta aldi baterako langileen lanpostuen zerrendak kudeatzea, lanpostuen azterketa egitea eta antolamendu-atalen diagnosia egitea. Curriculum-erregistroa kudeatzea, egiaztagiriak ematea eta langileen espedienteen Bulegoaren Artxiboa kudeatzea.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, interesduna alderdi duen kontratu bat betearazteko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa.
 • 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onartzen duena.
 • 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatuaren Legearen testu bategina onartzen duena.
 • 7/1981 Legea, ekainaren 30ekoa, “Jaurlaritzaren Legea”-ri buruzkoa.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Kargu publikoak
 • EAEko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen langile funtzionarioak eta lan-kontratudunak, eta horien senideak. Aldi baterako langileak eta kargu-publikodunak. Enplegatu ohiak. Aldi baterako langile ohiak eta kargu-publikodun ohiak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Interesdun legitimoak
 • Organo judizialak
 • Sindikatuak eta langile batzordeak
 • Kontuen epaitegia edo erkidegoetako baliokidea
 • Aldi baterako langileen eta goi-kargudunen izendapenak eta kargu-uzteak eta langile kargu-publikodunak kontratatzeko iragarkiak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen dira.

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Arau-hausteei buruzko datuak
 • Ezaugarri pertsonalak
 • Datu akademikoak eta profesionalak
 • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
 • Genero-indarkeriaren biktimak
 • Terrorismoaren biktimak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1280