Eusko Jaurlaritza

Ertzainentzako asistentziaren kudeaketa

Tratamendu-arduraduna

EPDPZ-Segurtasuna Sailburuordea, Segurtasun Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Zerbitzuan zeudenean edo agintaritzako agenteak izatearen ondorioz, kalte pertsonalen edota materialen biktimak izan diren ertzainekin eta haien senitartekoekin egiten diren jarduerak erraztea. Kasu batzuetan biktimaren osasunari buruzko datuak daude.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 1/2020 LEGEGINTZAKO DEKRETUA, uztailaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bategina onartzen duena.
 • 15/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzekoa.
 • 4/2008 Legea, ekainaren 19koa, Terrorismoaren Biktimei Aitorpena eta Erreparazioa egitekoa.
 • 29/2011 Legea, irailaren 22koa, terrorismoaren biktimak aitortu eta osorik babestekoa.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Ertzainak
 • Legeko ordezkariak
 • Onuradunak
 • Harremanetarako pertsonak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Interesdun legitimoak

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Gizarte-inguruabarrei buruzko datuak
 • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
 • Terrorismoaren biktimak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1273