Eusko Jaurlaritza

Hiritarren arretarako buzoia

Tratamendu-arduraduna

Zerbitzu Zuzendaritza, Lan eta Enplegu Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Jakinarazpenen, eskaeren, iradokizunen eta kexen erregistroa eta kudeaketa, lan-arauen ez-betetzearekin lotuta egon daitezkeenak, Gizarte-Segurantzakoak edo lan arriskuen prebentziokoak.

Oinarri juridikoa

  • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
  • 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.
  • Lan-arloko Arau-hauste eta Zehapenei buruzko Legearen testu bategina onartu zuen abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege-Dekretua.
  • Azaroaren 8ko 31/1995 Legea, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzkoa.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

  • Herritarrak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

  • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk
  • Lan eta Gizarte Segurantza Ikuskaritza / OSALAN

Datuen kategoriak

  • Identifikazio-datuak
  • Ezaugarri pertsonalak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1263