Eusko Jaurlaritza

Errekurtsoak eta erreklamazioak

Tratamendu-arduraduna

Zerbitzu Zuzendaritza, Ekonomia eta Ogasuna Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Hauekin lotutako prozedurak izapidetzea, ebaztea, jarraipena egitea eta kontrolatzea errekurtsoak, erreklamazioak, ondare erantzukizunak, ofizioz berrikusteko eskaerak, errebokazioak, hutsen zuzenketak eta administrazio bidean egiten diren beste inpugnazio batzuk

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • 39/2015 LEGEA, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
 • 40/2015 LEGEA, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.
 • 19/2013 LEGEA, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Eskatzaileak
 • Erabiltzaileak
 • Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioari atxikitako langile interesdunak eta haien legezko ordezkariak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Aseguru etxeak
 • Ogasun publikoa eta zerga administrazioa
 • Interesdun legitimoak
 • Organo judizialak
 • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Arau-hausteei buruzko datuak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1213