Eusko Jaurlaritza

Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritzako elkarte / federazio / taldeen errolda.

Tratamendu-arduraduna

Merkataritza Zuzendaritza, Turismoa, Merkataritza eta Kontsumo Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Merkataritza- sektorearen elkarte, federazio eta taldeen ordezkaritza ebaluaketaren ondorioz, bozeramaile ahalmena aztertu. Elkargintza egoera hobeto ezagutu.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legea.
 • 148/1997 Dekretua, ekainaren 17koa, Eusko Jaurlaritzako Merkataritza, Kontsumo eta Turismo Sailaren menpe egongo den Euskal Autonomi Elkarteko Merkatarien Elkarteen Errolda sortzen duena.
 • Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Bazkideak edo kideak
 • Lehendakaria, Lehendakari ordea, Idazkaria, Ogasun kudetzailea eta Bozeramailea

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Elkarteak eta irabazi asmorik gabeko organizazioak
 • Merkataritza, industria eta nabigazio ganberak
 • Interesdun legitimoak
 • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1203