Eusko Jaurlaritza

Gizarte-egoera ahuletarako jardunbideak, familia-etxebizitza utzaraztea denean kausa

Tratamendu-arduraduna

Etxebizitza Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Jarduketak koordinatzea botere judizialaren, EAEko udalen eta Eusko Jaurlaritzaren artean, gizarte-egoera ahuleko kasuak detektatzen direnean, familia-etxebizitza utzaraztea denean kausa .

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 2000 Legea, urtarrilaren 7koa, Prozedura Zibilarena.
 • 1/2013 Leea, 1/ maiatzaren 14koa, hipoteka-zordunen babesa, zorraren berregituratzea eta alokairu soziala indartzeko neurriak.
 • 3/2015 Legea, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Adingabekoak
 • Legeko ordezkariak
 • Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak
 • Jabeak edo errentariak
 • Familia ugariak, seme-alabadun gurasobakarrak, adingabeak, desgaitasunen bat duten pertsonak, langabeak, 60 urtetik gorako kideak dauden familiak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Organo judizialak
 • Toki administrazioko beste organo batzuk
 • EAEko udalak.

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Ezaugarri pertsonalak
 • Gizarte-inguruabarrei buruzko datuak
 • Datu akademikoak eta profesionalak
 • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
 • Adingabeak
 • Genero-indarkeriaren biktimak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1124