Eusko Jaurlaritza

Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroa

Tratamendu-arduraduna

Etxebizitza Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Inskribatu diren pertsonak egoki ezagutzea. Etxebizitza babestuen, zuzkidura-bizitokien eta antzeko etxebizitzen esleipenaren eta sor daitezkeen gorabeheren kudeaketa eta kontrola. Etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboa aitortzea, etxebizitza-prestazio ekonomikoa barne .

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 3/2015 Legea, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Eskatzaileak
 • Legeko ordezkariak
 • Eskatzaileen bizikidetza-unitateetako kideak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Interesdun legitimoak
 • Toki administrazioko beste organo batzuk
 • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk
 • Pertsonak edo erakundeak, babes publikoko etxebizitzak, haiekin parekatutako etxebizitzak edo zuzkidura-bizitokiak esleitzen dituztenak

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Ezaugarri pertsonalak
 • Gizarte-inguruabarrei buruzko datuak
 • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
 • Adingabeak
 • Genero-indarkeriaren biktimak
 • Terrorismoaren biktimak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1122