Eusko Jaurlaritza

Etxebizitza Babestuen eta Zuzkidura Bizitokien Eskatzaileen Erregistroa

Tratamendu-arduraduna

Etxebizitza Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Inskribatu diren pertsonak egoki ezagutzea. Etxebizitza babestuen adjudikazioaren kudeaketa eta kontrola,baliokideak, eta egon litezkeen eraginak. Etxebizitza duin eta egoki bat legez okupatzeko eskubide subjektiboa aitortzea, etxebizitza-prestazio ekonomikoa barne .

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 3/2015 Legea, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Eskatzaileak
 • Legeko ordezkariak
 • Eskatzaileen bizikidetza-unitateko kideak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Interesdun legitimoak
 • Toki administrazioko beste organo batzuk
 • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk
 • Administrazio publikoak, sektore publikoko erakundeak eta etxebizitzak edo bizitokiak esleitzen dituzten eta babes publiko etxebizitzak, horien baliokideak edo zuzkidura-bizitokiak sustatzen, kudeatzen edo errentatzen dituzten erakunde pribatuak.

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Ezaugarri pertsonalak
 • Gizarte-inguruabarrei buruzko datuak
 • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
 • Adingabeak
 • Genero-indarkeriaren biktimak
 • Terrorismoaren biktimak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1122