Eusko Jaurlaritza

Kontratazio espedienteen kudeaketa

Tratamendu-arduraduna

Zerbitzu Zuzendaritza, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Kontratazio publikoko prozeduraren kudeaketa fase guztietan, honako hauek barne exekuzioa, aldaketak, luzapenak, epe- edo prezio-aldaketak, azken zenbatekoa eta azkentzea, baita esleipen-prozeduran atzera egiteko erabakiak, kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakiak eta kontratistari egotz dakizkiokeen eta suntsiaraztea eragin duten gorabeherak ere.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, interesduna alderdi duen kontratu bat betearazteko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, zeinaren bidez Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23 (EB) eta 2014/24 (EB) zuzentarauen transposizioa egiten den Espainiako ordenamendu juridikora.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Lizitatzaileak
 • Langileak
 • Hornitzaileak
 • Legeko ordezkariak
 • Harremanetarako pertsonak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Ogasun publikoa eta zerga administrazioa
 • Interesdun legitimoak

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Arau-hausteei buruzko datuak
 • Datu akademikoak eta profesionalak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
 • Merkataritza-informazioari buruzko datuak
 • Transakzioen eta zerbitzuen datuak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1117