Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntzak eta laguntzak

Tratamendu-arduraduna

Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritza, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Laguntzen eta diru-laguntzen kudeaketa etxebizitzak eta eraikinak modu efizientean birgaitzeko Renove Programa, irisgarritasunaren arloko laguntzak udalentzat, toki-erakunde txikientzat eta xede soziala duten onura publikoko erakunde pribatuentzat, ERAIKAL programa, arkitektura sustatzeko laguntzak eta Zuzendaritzaren beste diru-laguntza batzuk.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzena.
 • Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Eskatzaileak
 • Legeko ordezkariak
 • Jabeak edo errentariak
 • Sustatzaileak eta eraikuntzako, arkitekturako eta ingenieritzako profesionalak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Europako Batasuneko organoak
 • Toki administrazioko beste organo batzuk
 • Foru Aldundiak

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Arau-hausteei buruzko datuak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
 • Transakzioen eta zerbitzuen datuak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1112