Eusko Jaurlaritza

Farmazia-Zuzendaritzaren zehapen-espedienteak

Tratamendu-arduraduna

Farmazia Zuzendaritza, Osasun Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Osasun-Sailaren Farmazia-Zuzendaritzaren eskumenen esparruan hasitako zehapen-espedienteak kudeatzea

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.
 • 3 9/2015 Legea, urriare n 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
 • 11/1994 Legea, ekainaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ordenazio Farmazeutikoari buruzkoa.
 • 1/2015 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 24koa, Sendagaien bermeei eta erabilera arrazionalari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Legeko ordezkariak
 • Jabeak edo errentariak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Foru Aldundiak
 • Osasun entitateak
 • Organo judizialak

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Arau-hausteei buruzko datuak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1085