Eusko Jaurlaritza

Herritarrei arreta ematea Berdintasunaren eta sexuagatiko bereizkeria ezaren printzipioa defendatzeko.

Tratamendu-arduraduna

Emakunde
Manuel Iradier, 3601005Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945016701 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Sektore pribatuan berdintasunaren eta sexuagatiko bereizkeria ezaren printzipioa defendatzeko eskumenak gauzatzean, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak sortutako espedienteak izapidetzea.

Oinarri juridikoa

 • Interesdunaren adostasuna.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 4/ 2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.
 • Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen, urriaren 1eko, 39/2015 Legea.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Herritarrak
 • Eskatzaileak
 • Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak
 • Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak izapidetutako espedienteen ondorioz ukitutako pertsonak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Notarioak, abokatuak eta prokuradoreak
 • Gizarte segurantzaren organismoak
 • Organo judizialak
 • Sindikatuak eta langile batzordeak
 • Administrazioetako organoei, Arartekoari, Justizia Administrazioari edo erakunde zein pertsona enplegatzaileak.

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Arau-hausteei buruzko datuak
 • Ezaugarri pertsonalak
 • Datu akademikoak eta profesionalak
 • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
 • Genero-indarkeriaren biktimak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Sindikatu-afiliazioa
  • Osasuna
  • Sexu-bizitza edo -joera

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1024