Eusko Jaurlaritza

Babes publikoko etxebizitzen edota zuzkidurako bizitokien administrazio-kudeaketa

Tratamendu-arduraduna

Etxebizitza Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Babes publikoko etxebizitzen edota zuzkidura-bizitokien prozedura administratiboak kudeatzea sustapena, kalifikazioa, prezioak finkatzea, eskualdatzeak kontrolatzea, kontratuak ikus-onestea, eroslehentasunak eta atzera eskuratzeak, hirigintza-eragiketen ondoriozkoak ez diren desjabetzeak, administrazio-etxegabetzeak, baimenak .

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 3/2015 Legea, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena.

Gordetzeko epea

mugagabea

Interesdun taldeak

 • Legeko ordezkariak
 • Jabeak edo errentariak
 • Harremanetarako pertsonak
 • Sustatzaileak, zuzkidura-bizitokien erabiltzaileak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Ez da daturik lagatzen

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Gizarte-inguruabarrei buruzko datuak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
 • Transakzioen eta zerbitzuen datuak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 1015