Eusko Jaurlaritza

Trenbideetako polizia prozedurak

Tratamendu-arduraduna

Garraio Plangintzaren Zuzendaritza, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Trenbideko garraioari buruzko araudia hausteagatik hasitako zehapen prozedurak izapidetzea.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 2/1998 Legea, otsailaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zehatzeko ahalari buruzkoa.
 • 38/2015 Legea, irailaren 29koa, trenbide-sektorearena.
 • 16/1987 Legea, uztailaren 30ekoa, Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzkoa.
 • Herri Administrazioetan Administrazio Prozedura Komunaren urriaren 1eko 39/2015 Legea.

Gordetzeko epea

urte 10

Interesdun taldeak

 • Legeko ordezkariak
 • Zehapen-prozeduran salatuak edo interesdunak diren pertsona fisikoak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Administrazio-prozeduran interesdunak diren sozietate publikoak

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Arau-hausteei buruzko datuak
 • Ezaugarri pertsonalak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0949