Eusko Jaurlaritza

Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzaren erregistroak eta araugintzazko eta administraziozko espedienteen kudeaketa

Tratamendu-arduraduna

Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritza, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumena Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Ingurumenean Eragina duten Instalazioen Erregistroa; Lurzoruaren Kalitatearen Administrazio Erregistroa; Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Lankidetzako Erakundeen Erregistroa; Errekuntza-instalazio ertainen Erregistroa. Ingurumen arloan ematen diren baimen eta jakinarazpen prozedura ezberdinen kudeaketa eta ebazpena Ingurumen-baimen integratuak; Ingurumen-ebaluazioa; Hondakinen ekoiztea eta kudeatzea; Lurzoruaren kalitatea; Atmosfera kutsa dezaketen instalazioak; Konposatu organiko lurrunkorrak igortzen dituzten instalazioak; Ingurumen-erantzukizuna; Berotegi-efektuko gasak igortzen dituzten instalazioak; Ingurumeneko kudeaketa eta auditoretzen erkidegoko sisteman (EMAS); Etiketa ekologikoa. Zuzendaritza arloan arau orokorrak eta planak izapidetzea. Ingurumen arloko prozedura ezberdinei lotutako tasak eta fidantzak kudeatzea

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 21/2013 LEGEA, abenduaren 9koa, ingurumen-ebaluazioari buruzkoa.
 • 34/2007 LEGEA, azaroaren 15eko, Airearen Kalitatearen eta Atmosferaren Babesarena.¶
 • 1/2016 LEGEGINTZAKO ERREGE DEKRETUA, abenduaren 16koa, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuaren Legearen testu bategina onartzen duena
 • 37/2003 LEGEA, azaroaren 17ko, zaratari buruzkoa.¶
 • 26/2007 LEGEA, urriaren 23ko, Ingurumen Erantzukizunarena.¶
 • 4/2015 LEGEA, ekainaren 25ekoa, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzekoa.
 • 3/1998 LEGEA, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorra.
 • 22/2011 LEGEA, uztailaren 28ko, Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzkoa.¶

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Herritarrak
 • Legeko ordezkariak
 • Kargu publikoak
 • Ingurumen arloko prozedura ezberdinen mende dauden ekintzak sustatzen dituztenek; eskaerekin aurkezten diren proiektu edo bestelako dokumentuen egileak; ingurumen arloko prozeduretan interesa duten herritarrak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Ez da daturik lagatzen

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Ezaugarri pertsonalak
 • Datu akademikoak eta profesionalak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
 • Merkataritza-informazioari buruzko datuak
 • Transakzioen eta zerbitzuen datuak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0931