Eusko Jaurlaritza

Errezeta elektronikoa

Tratamendu-arduraduna

Farmazia Zuzendaritza, Osasun Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak finantzatutako errezetak agintzeari, emateari, ikus-onesteari eta fakturatzeari buruzko informazioa bateratzea; sendagaiak agintzeko eta emateko behar den informaziora sartzea; mediku fakultatiboek, farmazia-bulegoek eta pertsona aseguratuek agindutako eta emandako sendagaiei buruzko informazioa ustiatzea eta prestazio farmazeutikoa kontrolatzea.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 1/2015 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 24koa, Sendagaien bermeei eta erabilera arrazionalari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.
 • 1718/2010 Errege Dekretua, abenduaren 17koa, mediku-errezetari eta dispentsazio-aginduei buruzkoa.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Herritarrak
 • Gaixoak
 • Onuradunak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Osasun entitateak
 • Gizarte segurantzaren organismoak
 • Estatuko Administrazioko beste organo batzuk
 • Osakidetza, Osasun Ministerioa, farmazia-bulegoak, zentro soziosanitarioak

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0887