Eusko Jaurlaritza

Errezeta elektronikoa

Tratamendu-arduraduna

Farmazia Zuzendaritza, Osasun Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak finantzatutako errezetak agintzeari, emateari, ikus-onesteari eta fakturatzeari buruzko informazioa bateratzea; sendagaiak agintzeko eta emateko behar den informaziora sartzea; mediku fakultatiboek, farmazia-bulegoek eta pertsona aseguratuek agindutako eta emandako sendagaiei buruzko informazioa ustiatzea eta prestazio farmazeutikoa kontrolatzea. Era berean, OSN mailako errezeta elektronikoen elkarreragingarritasuna ahalbidetzeko eta errezeta elektronikoaren elkarreragingarritasunaren esparruan gertatzen diren trukeen auditoretza egin ahal izateko ere erabiliko da.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interesdunaren edo beste pertsona fisikoaren nahitaezko interesak babesteko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 1/2015 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 24koa, Sendagaien bermeei eta erabilera arrazionalari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena.
 • 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa.
 • 1718/2010 Errege Dekretua, abenduaren 17koa, mediku-errezetari eta dispentsazio-aginduei buruzkoa.
 • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2011ko martxoaren 9ko 2011/24/EB Zuzentaraua, mugaz gaindiko osasun-laguntzan pazienteen eskubideak aplikatzeari buruzkoa.
 • 81/2014 Errege Dekretua, otsailaren 7koa, mugaz gaindiko osasun-laguntza bermatzeko arauak ezartzen dituena eta errezetari eta banaketa-aginduei buruzko abenduaren 17ko 1718/2010 Errege Dekretua aldatzen duena.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Gaixoak
 • Onuradunak
 • Osasun Sistema Nazionaleko Osasun Txartel Indibiduala duten herritarrak eta eHDSI (eHealth Digital Service Infraestructure) delakoan parte hartzen duten EBko herrialdeetako herritarrak, sendagai edo osasun-produktu bat agintzen edo ematen zaienak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Osasun entitateak
 • Gizarte segurantzaren organismoak
 • Estatuko Administrazioko beste organo batzuk
 • Osakidetza, Osasun Ministerioa, farmazia-bulegoak, zentro soziosanitarioak

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
 • Adingabeak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0887