Eusko Jaurlaritza

Ikerketa zuzendaritzaren zehapen-espedienteen kudeaketa

Tratamendu-arduraduna

Lehiaren Euskal Agintaritza
Ercilla 4, 2º48009BilbaoBizkaia
Telefonoa: 944 032 807 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Lehiaren defentsari buruzko arau-hausteen salaketak kudeatzea eta espedienteak izapidetzea. Zehapen-espedienteen izapideak sistematizatzea eta esku hartzen duten alderdien eta garrantzizko beste edozein hirugarrenen datuak biltzea.

Oinarri juridikoa

  • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
  • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
  • Lehiaren Defentsari buruzko uztailaren 3ko 15/2007 Legea.
  • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
  • Lehiaren Defentsari buruzko Erregelamendua onesten duen otsailaren 22ko 261/2008 Errege Dekretua.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

  • Instrukzioan parte hartu duten salatzaileak, alderdiak eta hirugarrenak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

  • Comision Nacional de los Mercados y de la Competencia

Datuen kategoriak

  • Identifikazio-datuak
  • Gizarte-inguruabarrei buruzko datuak
  • Datu akademikoak eta profesionalak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0793