Eusko Jaurlaritza

Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroa (EETJE)

Tratamendu-arduraduna

Turismo eta Ostalaritza Zuzendaritza, Turismoa, Merkataritza eta Kontsumo Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

1 Turismo-jardueren eta enpresen informazioa ematea eskatzen duten pertsona guztiei. 2 Turismo-administrazioak dituen administrazio-ahalak betetzeko informaziorako tresna izatea, turismo-antolamenduko eta arloko indarreko araudia betetzeko ikuskapenari, kontrolari eta egiaztapenari dagokionez. 3 Turismoa sustatzeko ekintzak bultzatzea.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • Turismoa arautzeko uztailaren 28ko 13/2016 Legea.
 • 112/2019 Dekretua, uztailaren 16koa, Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroari buruzkoa.
 • Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea.
 • Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Legeko ordezkariak
 • Jardueraren titularrak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Foru Aldundiak
 • Europako Batasuneko organoak
 • Organo judizialak
 • Estatuko Administrazioko beste organo batzuk
 • Toki administrazioko beste organo batzuk
 • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk
 • EUSTAT, Segurtasun Saila, beste Autonomia-Erkidegoetako Administrazioak, Turismo-arloan eskumena duen ministerioa

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Arau-hausteei buruzko datuak
 • Ezaugarri pertsonalak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0778