Eusko Jaurlaritza

Turismo arloko laguntzak eta dirulaguntzak

Tratamendu-arduraduna

Turismo eta Ostalaritza Zuzendaritza, Turismoa, Merkataritza eta Kontsumo Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak turismo arloan deitutako laguntzen eta dirulaguntzen kudeaketa eta kontrola.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak.
 • Diru-laguntzei buruzko a zaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra.
 • Administrazio Publikoen Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea.
 • Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Eskatzaileak
 • Legeko ordezkariak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Ogasun publikoa eta zerga administrazioa
 • Interesdun legitimoak
 • Europako Batasuneko organoak
 • Organo judizialak
 • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk
 • Basquetour, Aldundiak, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia, Herri Kontuen Euskal Epaitegia,Herritarrak (Buletinean emandako dirulaguntzak argitaratzea)

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Ezaugarri pertsonalak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0776