Eusko Jaurlaritza

Diuulaguntzak Berrikuntzarako

Tratamendu-arduraduna

Eraldaketa Digitalaren eta Ekintzailetzaren Zuzendaritza, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumena Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Berrikuntzarako laguntzen kudeaketa

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 651/2014 Erregelamenduak (UE), Batzordearenak, 2014ko ekainaren 17koak (DOUE L 187/1, 26/06/2014), I.Eranskinean ebazten denaren arabera, bertan, barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen dira zenbait laguntza-mota aplikatuz Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107.eta 108.artikuluek.
 • Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra.
 • 1/1997 Legegintza Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena.

Gordetzeko epea

urte 15

Interesdun taldeak

 • Laguntzak eskatzen dituzten enpresen gain dauden pertsonak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Ezaugarri pertsonalak
 • Datu akademikoak eta profesionalak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
 • Merkataritza-informazioari buruzko datuak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0769