Eusko Jaurlaritza

Industria garatzeko zuizendaritzako dirulaguntzak

Tratamendu-arduraduna

Industria Garatzeko Zuzendaritza, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumena Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Industria garapenerako dirulaguntzak kudeatzea

Oinarri juridikoa

  • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
  • 651/2014 Erregelamenduak (UE), Batzordearenak, 2014ko ekainaren 17koak (DOUE L 187/1, 26/06/2014), bertan barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen dira zenbait laguntza-mota Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107 eta 108 aplikatuz.
  • Batzordearen komunicazioa, Krisian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko zuzentarauetako definizioari jarraikiz (2014/C 249/01).
  • 38/2003 Lege, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa.
  • 1/1997 LEGEGINTZA DEKRETUA, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena.

Gordetzeko epea

15 urte

Interesdun taldeak

  • Eskatzaileak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

  • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk

Datuen kategoriak

  • Identifikazio-datuak
  • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0764