Eusko Jaurlaritza

DBE-EPO prestazioak

Tratamendu-arduraduna

Lanbide
Jose Atxotegi, 101009Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945160600 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Diru-sarrerak bermatzeko errenta (DSBE) eta etxebizitzarako prestazio osagarria (EPO) kudeatzeko eta izapidetzeko

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 18/2008 Legea, abenduaren 23koa, Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko dena.
 • 147/2010 Dekretua, maiatzaren 25ekoa, Diru-Sarrerak Bermatzeko Errentari buruzkoa.
 • 2/2010 Dekretua, urtarrilaren 12koa, etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriari buruzkoa.
 • Agindua, 2001eko otsailaren 14koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuarena, oinarrizko errentaren titularrentzat eta gizarte-larrialdietarako laguntzen onuradunentzat lanean hasteko pizgarriak ezartzeko dena.
 • 4/2011 Legea, azaroaren 24koa, Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Legea aldatzekoa.

Gordetzeko epea

urte 10

Interesdun taldeak

 • Eskatzaileak
 • Legeko ordezkariak
 • Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak
 • Prestazioaren eskatzailearen edo bere lege-ordezkariaren, eta hirugarren pertsonak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Foru Aldundiak
 • Indar eta segurtasun kidegoak
 • Gizarte segurantzaren organismoak
 • Organo judizialak
 • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk
 • Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala, Udalak, SEPE, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak, Lan Ikuskaritza.

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Arau-hausteei buruzko datuak
 • Ezaugarri pertsonalak
 • Gizarte-inguruabarrei buruzko datuak
 • Datu akademikoak eta profesionalak
 • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0748