Eusko Jaurlaritza

2.6. Lanbide-gaitasuna, ziurtagiriak eta egiaztagiriak eta prestakuntza-historia

Tratamendu-arduraduna

Lanbide
Jose Atxotegi, 101009Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945160600 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Profesionaltasun-ziurtagiriak eta egiaztapen partzial metagarriak egiaztatzeko agiriak jaulki eta erregistratzeko, lanbide-heziketako sistema integratua kudeatzeko eta prestakuntza-kontua eramateko. Helburu estatistikoak.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 3/2011 Legea, urriaren 13koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzkoa.
 • Enpleguari buruzko Legearen Testu Bategina, 3/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa.
 • 463/2013 Dekretua, abenduaren 17koa, Profesionaltasun-ziurtagirien eta Egiaztapen Partzial Metagarrien Euskal Erregistroa sortu eta ziurtagiri eta egiaztapen horiek erregistratzeko eta emateko prozedura ezartzen duena.
 • 7/2015 Errege Dekretua, urtarrilaren 16koa, Enplegu Sistema Nazionalaren Zerbitzuen Zorro Komuna onartzen duena.
 • 30/2015 Legea, irailaren 9koa, Lan-arloko Enplegurako Lanbide-heziketaren Sistema arautzen duena.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Prestakuntzetan, profesionaltasun-ziurtagiriak eta egiaztapen partzial metagarriak egiaztatzeko deialdietan eta horiek lortzeko ebaluazio-prozesuetan.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk
 • Sepe, Eusko Jaurlaritza.

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Ezaugarri pertsonalak
 • Datu akademikoak eta profesionalak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0747