Eusko Jaurlaritza

Enplegurako eta enplegu-prestakuntzarako dirulaguntzak

Tratamendu-arduraduna

Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua
Jose Atxotegi, 101009Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945160600 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Lanbideren eskumen diren enpleguko politika aktiboekin lotutako dirulaguntzak kudeatu eta kontrolatzea. Iruzurra jazartzea eta estatistikak.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa.
 • 3/2015 Errege Dekretua, urriaren 23koa, Enpleguaren Legearen testu bategina onesten duena.
 • 3/2011 Legea, urriaren 13koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzkoa.
 • 30/2015 Legea, irailaren 9koa, Lan-arloko Enplegurako Lanbide-heziketaren Sistema arautzen duena.
 • 1304/2013 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2013ko abenduaren 17koa, Europako Gizarte Funtsari buruzkoa.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Herritarrak
 • Eskatzaileak
 • Harremanetarako pertsonak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Ogasun publikoa eta zerga administrazioa
 • Europako Batasuneko organoak
 • Organo judizialak
 • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk
 • Kontuen epaitegia edo erkidegoetako baliokidea
 • Eusko Jaurlaritza, Aldizkari ofizialak (EHAA, EAO), Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrari, Lan Ikuskaritza, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE).

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Arau-hausteei buruzko datuak
 • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0743