Eusko Jaurlaritza

Bitartekaritzaren eta enpleguko politika aktiboen eskatzaileak

Tratamendu-arduraduna

Lanbide
Jose Atxotegi, 101009Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945160600 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Lanbidek egiten dituen lan-bitartekaritza eta enplegu-politika aktiboak kudeatu eta sustatzeko. Halaber, zure datu pertsonalak tratatzen ditugu, enplegu eta gizarte-zerbitzuen inguruko eskumenak dituzten administrazioekin lankidetzan aritu eta koordinatzeko, enplegu-eskatzaileak gizarteratu eta lan-munduan txertatze aldera. Horrez gain, zure datuak tratatzen ditugu, estatistika-helburuetarako eta hauek eskatzen dituztenen erregistroa eramateko enplegua, enpleguaren aurreko zerbitzuak eta enpleguarekin lotutako beste zerbitzu batzuk. Halaber, Europako Gizarte Funtsak finantzatzen lagundutako jarduerak kudeatzen ditugu, Europako Batzordeak finantzatzen lagundutako jarduera horiek justifikatzeko helburu bakarrarekin, enplegua sustatzeko eta laguntzeko xedeak betetze aldera.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 3/2011 Legea, urriaren 13koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzkoa.
 • Enpleguari buruzko Legearen Testu Bategina.
 • 3/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa.
 • 1304/2013 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2013ko abenduaren 17koa, Europako Gizarte Funtsari buruzkoa.
 • 2016/589 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 13koa, EURES sareari buruzkoa.
 • 7/2015 Errege Dekretua, urtarrilaren 16koa, Enplegu Sistema Nazionalaren Zerbitzuen Zorro Komuna onartzen duena.

Gordetzeko epea

mugagabea

Interesdun taldeak

 • Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak
 • Lan eskatzaileak
 • Terrorismo biktimak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Gizarte segurantzaren organismoak
 • Europako Batasuneko organoak
 • Estatuko Administrazioko beste organo batzuk
 • Enplegatzaileaks, okupagarritasuna areagotzeko erakundeak, sepe, sispe, fse, eures, Eusko Kaurlaritza, Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusia, Lan ikuskaritza, europako enplegu zerbitzuak

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Ezaugarri pertsonalak
 • Gizarte-inguruabarrei buruzko datuak
 • Datu akademikoak eta profesionalak
 • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
 • Transakzioen eta zerbitzuen datuak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0739