Eusko Jaurlaritza

Bitartekaritzaren eta enpleguko politika aktiboen eskatzaileak

Tratamendu-arduraduna

Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua
Jose Atxotegi, 101009Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945160600 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Enplegu-eskatzaileen, enpleguaren aurreko zerbitzuen eta enpleguarekin lotutako beste zerbitzu batzuen eskatzaileen erregistroa. Eskatzaile gisa dituen betebeharrak betetzen dituela egiaztatzea. Lanbideren lan-bitartekaritza eta enplegu-politika aktiboak kudeatzea. Erakunde pribatuekin eta enpleguaren eta gizarte-zerbitzuen arloan eskumena duten administrazioekin lankidetzan eta koordinatuta aritzea, gizarteratzea eta laneratzea lortzeko. Europako Gizarte Funtsarekin batera finantzatutako jarduerak kudeatzea. Eskatzaileen profil estatistikoa egitea, enplegagarritasuna ahalik eta modurik eraginkorrenean hobetuko duen ibilbide pertsonal bat definitzeko.

Oinarri juridikoa

 • Interesdunaren adostasuna.
 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 3/2011 Legea, urriaren 13koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzkoa.
 • Enpleguari buruzko Legearen Testu Bategina.
 • 3/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa.
 • 1304/2013 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2013ko abenduaren 17koa, Europako Gizarte Funtsari buruzkoa.
 • 2016/589 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 13koa, EURES sareari buruzkoa.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Lan eskatzaileak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Gizarte segurantzaren organismoak
 • Europako Batasuneko organoak
 • Estatuko Administrazioko beste organo batzuk
 • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk
 • Enplegatzaileaks, okupagarritasuna areagotzeko erakundeak, SEPE, SISPE, FSE, EURES Sarea, Eusko Jaurlaritza, Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusia, Lan ikuskaritza.

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Ezaugarri pertsonalak
 • Gizarte-inguruabarrei buruzko datuak
 • Datu akademikoak eta profesionalak
 • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Datu biometrikoak
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0739