Eusko Jaurlaritza

Kargu publikodunen interes-gatazkak

Tratamendu-arduraduna

Funtzio Publikoko Zuzendaritza, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Kargu Publikoen Katalogoaren administrazio-kudeaketa, Jardueren Erregistroaz eta Ondare-ondasun eta -eskubideen Erregistroaz arduratzea, dokumentuak artxibatzea eta idatzitako datuak egiaztatzea.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 1/2014 Legea, ekainaren 26koa, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak Arautzen dituena.
 • 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Kargu publikoak
 • Kargu publikoak eta behin-behineko langileak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Interesdun legitimoak
 • Organo judizialak
 • Eusko Legebiltzarra. Fiskaltza. Kargu Publikoen Katalogoa, bateragarritasunak, parte ez hartzeak eta errenta aitorpenen eta, hala badagokio, ondarean zerga-oinarriak erakundearen webean argitaratzen dira.

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Ezaugarri pertsonalak
 • Gizarte-inguruabarrei buruzko datuak
 • Datu akademikoak eta profesionalak
 • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0662