Eusko Jaurlaritza

Lan-harremanak

Tratamendu-arduraduna

Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza, Lan eta Enplegu Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Lan-harremanen espedienteen kudeaketa lan-baldintzak eta lan-harremanak, zentroak irekitzea, lan-egutegia, lan-arriskuen prebentzioa, administrazio-zehapenak, bateratzeak, eeeak, hitzarmen kolektiboak, grebak, eta abar.

Oinarri juridikoa

  • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
  • 1/1986 Errege Lege Dekretua, martxoaren 14koa, Administrazio, Finantza, Fiskal eta Lan Arloetan berehalako neurriak ezartzen dituena.
  • 2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onesten duena.
  • 17/1977 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 4koa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL , lan harremanei buruzkoa (58.zenbakiko BOE, 1977-03-09koa).

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

  • Langileak
  • Espedienteen parte izan daitezkeen enpresario, langile eta gizarte-eragileak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

  • Sepe / lan ministeritza

Datuen kategoriak

  • Identifikazio-datuak
  • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
  • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0652