Eusko Jaurlaritza

Kanpoan den euskal komunitateari Laguntzak eta diru-laguntzak.

Tratamendu-arduraduna

Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako Zuzendaritza, Lehendakaritza
Navarra, 201007Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945017900 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Kanpoko euskal komunitateetako pertsonei edo eskabidea egiten dutenei laguntzak eta diru-laguntzak ematea.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 8/1994 Legea, maiatzaren 27koa, Euskal Autonomi Elkarteaz kanpoko euskal gizatalde eta etxeekiko harremanetarakoa.
 • 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzko Lege orokorra.
 • 1/1997 Legegintza Dekretua, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolaraueiburuzko Legearen Testu Bategina onartzen duena.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Eskatzaileak
 • Kanpoan den euskal komunitatea osatzen duten eta beharrizan egoeran dauden pertsonak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Euskal Etxeak

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Ezaugarri pertsonalak
 • Datu akademikoak eta profesionalak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Bai* (Euskal etxeak dauden herrialdeetara)

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0624