Eusko Jaurlaritza

Dokumentuen sarreren eta irteeren erregistroa

Tratamendu-arduraduna

IVAP
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945017600 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Paperean nahiz modu telematikoan sartzen eta irtetzen den dokumentazioa erregistratzea eta kudeatzea. Ikerketak eta estatistikak egitea.

Oinarri juridikoa

  • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
  • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

  • Herritarrak
  • IVAPi zuzendutako dokumentuak aurkezten dituzten pertsonak (edo ordezkariak), edo IVAPeko jakinarazpenak jasotzen dituztenak. IVAPeko erregistroan beste administrazio batzuei zuzendutako dokumentuak aurkezten dituzten pertsonak (edo ordezkariak).

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

  • Estatuko Administrazioko beste organo batzuk
  • Toki administrazioko beste organo batzuk
  • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk
  • Eskabidea jaso behar duten organoak (39/2015 Legearen 16. artikuluan adierazitakoaren arabera).

Datuen kategoriak

  • Identifikazio-datuak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0600