Eusko Jaurlaritza

Kofinantzatutako dirulaguntzak (lGENF funtsak)

Tratamendu-arduraduna

Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumena Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Kofinantzatutako dirulaguntzen (IGENF funtsak) kudeaketa, segimendua eta kontrola

Oinarri juridikoa

  • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
  • Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 1305/2013 (EB) Erregelamendua, 2013ko abenduaren 17koa Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (FEADER) bitartez landa-garapenari laguntzeko.
  • 1303/2013 zenbakiko Erregelamendua (EB),Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarena, 2013ko abenduaren 17ko, Eskualde Garapenerako Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari, Kohesio Funtsari, Landa Garapenerako Nekazaritzako Europako Funtsari eta Itsaso eta Arrantzako Europako Funtsari buruzko xedapen komunak ezartzen dituena, baita Eskualde Garapenerako Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari, Kohesio Funtsari eta Itsaso eta Arrantzako Europako Funtsari buruzko xedapen orokorrak ere, eta Kontseiluaren 1083/2006 zenbakiko Erregelamendua (EE) indargabetzen da.
  • 38/2003 Lege, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa.
  • 1/1997 LEGEGINTZA DEKRETUA, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena.

Gordetzeko epea

15 urte

Interesdun taldeak

  • Landa-garapenean interesa duten taldeak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

  • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk
  • Nekazaritza eta Arrantza Estatistika Ofizialen zerbitzua (SEAS), Erakunde pagatzailea, HAZI fundazioa eta Landa-garapeneko eragileak

Datuen kategoriak

  • Identifikazio-datuak
  • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0373