Eusko Jaurlaritza

EAEko administrazio publikoetako langileen euskalduntzea

Tratamendu-arduraduna

IVAP
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945017600 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

EAEko administrazio publikoetako langileen hizkuntza-gaikuntzarako ikastaroak kudeatzea eta ebaluatzea, eta hala dagokionean, programatzea eta bertaratzea kudeatzea. Hizkuntza-gaikuntzarako esleitutako ordu-kreditua kudeatzea. Eusko Jaurlaritzako langileentzako banakako planak kudeatzea. Langileen liberazio-aldian kontratatutako ordezkapenen diru-laguntzak ordaintzea. Ikerketak eta estatistikak egitea.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoarena.
 • 16/1983 Legea, uztailaren 27koa, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeaz.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoetako langileak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Foru Aldundiak
 • Toki administrazioko beste organo batzuk
 • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk
 • EAEko administrazio publikoetako langileen arloan eskumena duten erakundeak (bertaratzeari eta ebaluazioari buruzko informazioa).HABE. Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza.

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Datu akademikoak eta profesionalak
 • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0215