Eusko Jaurlaritza

Etxebizitzaren arloko ikuskaritza- eta zehapen-prozedurak

Tratamendu-arduraduna

Etxebizitza Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Ikuskaritza-zerbitzuaren jarduna kudeatzea. 3/2015 Legea, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena urratzearen ondoriozko zehapen-prozedura kudeatzea .

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 2/1998 Legea, otsailaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoen zehapen-ahalarena.
 • 3/2015 Legea, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Legeko ordezkariak
 • Jabeak edo errentariak
 • Sustatzaileak, higiezinen zerbitzuen bitartekaritza-agenteak, laguntzen onuradunak, ausarkeriazko edo funtsik gabeko salaketak egiten dituzten pertsonak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk
 • Babes publikoko etxebizitzen titular diren sozietate publikoak, ekintza judizialak hastekotan badira. Babes publikoko etxebizitzen administrazio-desjabetzeak eta nahitaezko etxegabetzeak gauzatzeko eskumena duten administrazio publikoak.

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Arau-hausteei buruzko datuak
 • Ezaugarri pertsonalak
 • Gizarte-inguruabarrei buruzko datuak
 • Datu akademikoak eta profesionalak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0203