Eusko Jaurlaritza

Lurzoruaren ondare-kudeaketa, desjabetzeak eta ordezko bizitokia ematea Etxebizitza Sailburuordetzaren hirigintza-eragiketetan

Tratamendu-arduraduna

Etxebizitza Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Lurzoru-erosketak eta -besterentzeak, lurzoru- eta etxebizitza-desjabetzeak eta etxebizitzak desjabetzearen ondorioz ordezko bizitokia emateak kudeatzea, Etxebizitza Sailburuordetzaren hirigintza-eragiketak badaude oinarrian.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, interesduna alderdi duen kontratu bat betearazteko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa.
 • 3/2015 Legea, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena.
 • 1954ko abenduaren 16ko Legea, nahitaezko desjabetzearena.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Legeko ordezkariak
 • Jabeak edo errentariak
 • Hirigintza-eragiketetan eskuratzen edo desjabetzen diren lurzoruen edo etxebizitzen titularrak eta ordezko bizitokia jasotzeko eskubidea duten pertsonak. Lurzoru-erosleak. Nahitaezko Desjabetzeko Lurralde Epaimahaiak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Ez da daturik lagatzen

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Ezaugarri pertsonalak
 • Gizarte-inguruabarrei buruzko datuak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
 • Transakzioen eta zerbitzuen datuak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0202