Eusko Jaurlaritza

Prozedura judizialak

Tratamendu-arduraduna

Auzibide Zuzendaritza, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra eta Instituzionala epaiketan ordezkatzearen eta defendatzearen ondorioz sortutako prozedura judizialen kudeaketa eta kontrola.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 7/2016 Legea, ekainaren 2koa, Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoa Antolatzekoa.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Prozeduretan eskatzaileak eta demandatuak diren pertsonak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Ogasun publikoa eta zerga administrazioa
 • Interesdun legitimoak
 • Notarioak, abokatuak eta prokuradoreak
 • Organo judizialak
 • Estatuko Administrazioko beste organo batzuk
 • Toki administrazioko beste organo batzuk
 • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk
 • Erregistro publikoak
 • Funtzio berak betetzeko bereziki gaituriko profesionalak. Fiskaltza, Arartekoa, Herriaren Defendatzailea eta Eusko Legebiltzarra.

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Arau-hausteei buruzko datuak
 • Ezaugarri pertsonalak
 • Gizarte-inguruabarrei buruzko datuak
 • Datu akademikoak eta profesionalak
 • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
 • Merkataritza-informazioari buruzko datuak
 • Bideozaintza
 • Adingabeak
 • Genero-indarkeriaren biktimak
 • Terrorismoaren biktimak
 • Transakzioen eta zerbitzuen datuak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Jatorri etnikoa edo arraza-jatorria
  • Sindikatu-afiliazioa
  • Osasuna

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0150