Eusko Jaurlaritza

Diziplina arloaren kudeaketa

Tratamendu-arduraduna

EPDPZ-Segurtasuna Sailburuordea, Segurtasun Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Diziplina arloan jokabideak ikertzea, Euskadiko Polizia Autonomoko kideei irekitako diziplina-prozedurak kudeatzea eta tramitatzea eta, hala badagokio, kautelazko neurriak hartzea; eta informazio iturriekin lotutako prozedurak kudeatzea. Ordezkaria edo delegatu sindikala den jasotzen da, Ertzaintzaren Kontseiluari horretaz informatzeko, Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen 17. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • 1/2020 LEGEGINTZAKO DEKRETUA, uztailaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bategina onartzen duena.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Ertzainak
 • Salaketa-egileak, lekukoak, ikerketekin eta jarduketekin lotutako pertsonak.

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Organo judizialak
 • Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk
 • Batzuetan, Ertzainaren Kontseiluari eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Arau-hausteei buruzko datuak
 • Enpleguari eta administrazio-karrerari buruzko datuak
 • Datu-kategoria bereziak
  • Sindikatu-afiliazioa

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0140