Eusko Jaurlaritza

Lizitatzaileen eta enpresa sailkatuen erregistroa

Tratamendu-arduraduna

Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza, Ekonomia eta Ogasuna Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Sektore publikoko entitateekin kontratuak izenpetzeko Enpresen gaitasun baldintzak egiaztatzea, hala nola, beren nortasuna, jarduteko gaitasuna, lanbide edo enpresa kualifikazioa eta kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa, baita bere sailkapena ere

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • 9/2017 LEGEA, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa, honen bidez, Espainiako ordenamendu juridikora eramaten dira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauak, 2014ko otsailaren 26koak.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Enpresa lizitatzaileak eta kontratistak ordezkatzen dituzten pertsona fisikoak Merkatuaren aurretiazko kontsultetan parte hartzen duten kanpoko aholkulariak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Foru Aldundiak
 • Ogasun publikoa eta zerga administrazioa
 • Interesdun legitimoak
 • Toki administrazioko beste organo batzuk

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Datu akademikoak eta profesionalak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
 • Transakzioen eta zerbitzuen datuak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0139