Eusko Jaurlaritza

Euskadiko ondarearen ondasunen eta eskubideen kudeaketa eta inbentarioa

Tratamendu-arduraduna

Ondare eta Kontratazio Zuzendaritza, Ekonomia eta Ogasuna Saila
Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945018000 

Datuak babesteko ordezkaria

Donostia-San Sebastián 101010Vitoria-GasteizAraba
Telefonoa: 945 018 680

Helburuaren deskribapena

Euskadiko ondarearen ondasunak eta eskubideak eta horien inbentarioa kudeatzea

Oinarri juridikoa

 • Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.
 • 2/2007 LEGEGINTZAKO DEKRETUA, azaroaren 6koa, Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bategina onartzeko dena.

Gordetzeko epea

Jaso zireneko helburua betetzeko eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den denbora. Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritakoa aplikatuko da.

Interesdun taldeak

 • Jabeak edo errentariak
 • Administrazioak errentan hartzen dituen edo dauzkan ondasun eta eskubideen titularrak. Administrazio-ondasunen eta eskubideen errentariak, erabiltzaileak, emakidadunak eta hartzekodunen konkurtsoan dauden pertsonak, eta prozesu horietan parte-hartzaileak

Uzteen hartzaile-kategoriak (Datuak komunikatzea)

 • Ogasun publikoa eta zerga administrazioa
 • Notarioak, abokatuak eta prokuradoreak
 • Organo judizialak
 • Erregistro publikoak
 • Konkurtsoko administratzaileak

Datuen kategoriak

 • Identifikazio-datuak
 • Datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak
 • Merkataritza-informazioari buruzko datuak
 • Transakzioen eta zerbitzuen datuak

Nazioarteko transferentziak

Ez dago aurreikusita

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

ID: 0137